Donaţii şi sponsorizări

Asociatia Musashino, Japonia este o organizatie neguvernamentala, non-profit, a carei misiune este promovarea valorilor culturii si civilizatiei japoneze si consolidarea relatiilor de prietenie dintre cetatenii oraselor Brasov – Romania si Musashino-Japonia.

Serviciile oferite de asociatie sunt:


In scopul realizarii obiectivelor. a sustinerii activitatiilor si a proiectelor prezente si viitoare, acceptam donatii si sponsorizari din partea persoanelor juridice sau fiziceAcestea pot fi reprezentate de sume de bani si/sau de bunuri (carti si bunuri potrivite specificului activitatiilor noastre, obiecte pentru dotare si functionare etc.), de acceptul ca 2% din impozitul pe venitul anual, retinut de stat, sa fie acordat Asociatiei Musashino-Japonia.
 

Datele Asociatiei Musashino

Numele organizatiei: ASOCIATIA MUSASHINO, JAPONIA
Codul de identificare fiscala
(cod fiscal)
16088794
Inregistrata la Judecatoria Brasov 13 853/2003
Contul organizatiei in format IBAN

BCR Sucursala Titulescu

RO 27 RNCB 0059 0085 8299 0001


Va multumim. Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati la telefon 0268 - 471 810